Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lubliniehttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIEpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2017, publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, poz. 1996, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu PLB060003 http://bip.lublin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-24-kwietnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubelskiego-poz-1996http://bip.lublin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-24-kwietnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubelskiego-poz-1996Tue, 16 May 2017 11:39:29 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2017, publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, poz. 1997, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Chełmskie PLH060023 http://bip.lublin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-24-kwietnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubelskiego-poz-1997http://bip.lublin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-24-kwietnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubelskiego-poz-1997Tue, 25 Apr 2017 13:36:53 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2017, publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, poz. 1995, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Chełmskie Torfowiska Węglanowe PLB060002 http://bip.lublin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-24-kwietnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubelskiego-poz-1995http://bip.lublin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-24-kwietnia-2017-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubelskiego-poz-1995Tue, 25 Apr 2017 13:22:30 +0200Zarządzenie Nr 16/17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 28 marca 2017, w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody 'Hubale' http://bip.lublin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-16-17-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-28-marca-2017-rhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-16-17-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-28-marca-2017-rMon, 03 Apr 2017 07:27:33 +0200Zarządzenie Nr 9/17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody 'Hubale' http://bip.lublin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-9-17-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-15-marca-2017-r-rhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-9-17-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-15-marca-2017-r-rFri, 17 Mar 2017 10:41:04 +0100