Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lubliniehttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 23 czerwca 2017, znak WOOŚ.4260.59.2017.MG, w sprawie zawiadomienia stron, że na wniosek Gminy Wierzbica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 104547L w m.Olchowiec, gmina Wierzbica. http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-23-czerwca-2017-znak-woos-4260-59-2017-mghttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-23-czerwca-2017-znak-woos-4260-59-2017-mgSat, 24 Jun 2017 13:46:32 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 czerwca 2017, znak WOOŚ.4210.11.2017.SM, w sprawie wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Posadowienie na własne potrzeby zbiornika kontenerowego na olej napędowy o pojemności 30 m3 z odmierzaczem, stanowiskiem naboru i spustu paliwa oraz niezbędną infrastrukturą techniczną" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-24-czerwca-2017-znak-woos-4210-11-2017-smhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-24-czerwca-2017-znak-woos-4210-11-2017-smSat, 24 Jun 2017 13:44:44 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 czerwca 2017, znak WOOŚ.4260.51.2017.MG, w sprawie przedłużenia terminu wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 111753L Sabaudia-Majdanek od km 0+009,00 do km 1+ 085,00 Gmina Tomaszów Lubelski, powiat Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie. http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-24-czerwca-2017-znak-woos-4260-51-2017-mghttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-24-czerwca-2017-znak-woos-4260-51-2017-mgSat, 24 Jun 2017 10:26:03 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 21 czerwca 2017, znak WOOŚ.4260.20.2017.MG, w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że dokumentacja zebrana w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego dot. wniosku złożonego przez Gminę Nałęczów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Stanisława Augusta Poniatowskiego, Armatnia Góra, Kolejowa, 1-go Maja, Partyzantów, Fryderyka Chopina, teren placu po dawnym dworcu PKS oraz parking przy ul. Heleny i Kazimierza Dulębów w ramach zadania „Opracowanie zintegrowanego węzła przesiadkowego Nałęczów Centrum , w ramach projektu Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny Nałęczów", dostępna jest w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-21-czerwca-2017-znak-woos-4260-20-2017-mghttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-21-czerwca-2017-znak-woos-4260-20-2017-mgFri, 23 Jun 2017 14:38:40 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 23 czerwca 2017, znak WOOŚ.4210.9.2017.SM, w sprawie przedłużenia terminu wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Jarosławiec - Miączyn od km 281+380 do km 282+526 (na terenie zabudowanym) oraz od km 285+600 do km 288+800 (na terenie niezabudowanym)" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-23-czerwca-2017-znak-woos-4210-9-2017-smhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-23-czerwca-2017-znak-woos-4210-9-2017-smFri, 23 Jun 2017 14:30:35 +0200