Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lubliniehttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w Lublinie z dnia 18 lipca 2018, znak WOOŚ.420.94.2018.LP, w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wyznaczonym nowym terminie wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi S19 Lublin - Rzeszów odc. koniec obw. Kraśnika - węzeł "Sokołów Młp. Północ", Część nr 1 odc. Kraśnik (węzeł "Słodków" obecnie "Kraśnik Południe" - bez węzła) - Janów Lubelski (węzeł "Kopce" obecnie "Janów Lub. Północ" - bez węzła) początek obwodnicy, o elementy technologiczne i funkcjonalne powiązane z inwestycją" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-w-lublinie-z-dnia-18-lipca-2018-znak-woos-420-94-2018-lphttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-w-lublinie-z-dnia-18-lipca-2018-znak-woos-420-94-2018-lpThu, 19 Jul 2018 08:00:22 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 18 lipca 2018, znak WOOŚ.420.82.2018.LP, w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. : "Przebudowa drogi gminnej 108178L Opole Lubelskie - Góry Opolskie od km 0+000 do km 1+169,6 mb" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-18-lipca-2018-znak-woos-420-82-2018-lphttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-18-lipca-2018-znak-woos-420-82-2018-lpThu, 19 Jul 2018 07:53:57 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 18 lipca 2018, znak WOOŚ.420.70.2018.RK, w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolechowice i Kolechowice Folwark, gmina Ostrów Lubelski, powiat lubartowski, województwo lubelskie oraz zawiadamiające o otrzymaniu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu, opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie oraz o dostępnej dokumentacji zebranej w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-18-lipca-2018-znak-woos-420-70-2018-rkhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-18-lipca-2018-znak-woos-420-70-2018-rkWed, 18 Jul 2018 16:31:06 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 17 lipca 2018, znak WOOŚ.420.81.2018.KK, w sprawie zawiadomienia stron o dostępnej dokumentacji zebranej w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego dot. wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Grabówka" oraz zawiadamiające o otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Radomiu dot. przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-17-lipca-2018-znak-woos-420-81-2018-kkhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-17-lipca-2018-znak-woos-420-81-2018-kkWed, 18 Jul 2018 07:50:34 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 17 lipca 2018, znak WOOŚ.420.55.2018.PP, w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 108335L Kolonia Zalesie -Ewunin - granica gminy Urzędów w km 0+000-1+390" oraz zawiadamiające o otrzymaniu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu opinii dot. przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o dostępnej dokumentacji zebranej w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-17-lipca-2018-znak-woos-420-55-2018-pphttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-17-lipca-2018-znak-woos-420-55-2018-ppWed, 18 Jul 2018 07:10:42 +0200