Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lubliniehttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 16 listopada 2018, znak WOOŚ.420.97.2018.LP, w sprawie zawiadomienia stron postępowania o dostępnej dokumentacji zebranej w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK 17-Tarzymiechy-Wirkowice wraz z wyłączeniem mostu" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-16-listopada-2018-znak-woos-420-97-2018-lphttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-16-listopada-2018-znak-woos-420-97-2018-lpFri, 16 Nov 2018 10:36:47 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 listopada 2018, znak WOOŚ.420.178.2018.GM.2, w sprawie zawiadomienia stron o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupie" oraz zawiadamiające o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim oraz do Państwowego Powiatowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Lublinie , o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dot. przedmiotowego przedsięwzięcia http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-15-listopada-2018-znak-woos-420-178-2018-gm-2http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-15-listopada-2018-znak-woos-420-178-2018-gm-2Fri, 16 Nov 2018 09:50:39 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 16 listopada 2018, znak WOOŚ.420.162.2018.GM.3, w sprawie zawiadomienia stron, o wszczętym na wniosek Gminy Biłgoraj postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg w osiedlu mieszkaniowym w Nadrzeczu" oraz zawiadamiający o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Lublinie, o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dot. przedmiotowego przedsięwzięcia http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-16-listopada-2018-znak-woos-420-162-2018-gm-3http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-16-listopada-2018-znak-woos-420-162-2018-gm-3Fri, 16 Nov 2018 09:31:11 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 listopada 2018, znak WOOŚ.420.144.2018.KPR, w sprawie zawiadomienia o wystąpieniu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dot. przedsięwzięcia pn. "Przystosowanie istniejącego zaniżenia terenu dla potrzeb wykonania stawu rybnego o powierzchni całkowitej 2,98 ha na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2525 w miejscowości Łysaków, gm. Wólka" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-15-listopada-2018-znak-woos-420-144-2018-kprhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-15-listopada-2018-znak-woos-420-144-2018-kprFri, 16 Nov 2018 08:42:40 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 listopada 2018, znak WOOŚ.420.43.2018.LP, w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa podłączenia odwiertów Jastrzębiec 2 i Jastrzębiec 3 - KGZ Tarnogród" oraz zawiadamiające o dostępnej dokumentacji zebranej w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla ww. przedsięwzięcia http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-15-listopada-2018-znak-woos-420-43-2018-lphttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-15-listopada-2018-znak-woos-420-43-2018-lpFri, 16 Nov 2018 08:11:13 +0100