Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lubliniehttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 12 grudnia 2017, znak WOOŚ.4260.183.2017.PP, w sprawie zawiadomienia strony postępowania, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał w dniu 12 grudnia 2017 r. postanowienie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Raszyńskiej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do wysokości posesji nr 63, budowa ul. Tarninowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ul. Feliksa Skubiszewskiego oraz budowa kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Bolesława Liszkowskiego i ul. Laskowej” http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-12-grudnia-2017-znak-woos-4260-183-2017-pphttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-12-grudnia-2017-znak-woos-4260-183-2017-ppTue, 12 Dec 2017 15:18:02 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 12 grudnia 2017, znak WOOŚ.4210.19.2017.GM.10, w sprawie zawiadomienia, że w dniu 12 grudnia 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarło, gmina Niedźwiada". http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-12-grudnia-2017-znak-woos-4210-19-2017-gm-10http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-12-grudnia-2017-znak-woos-4210-19-2017-gm-10Tue, 12 Dec 2017 15:16:07 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 12 grudnia 2017, znak WOOŚ.4260.262.2017.KK, w sprawie zawiadomienia stron postępowania o zebraniu dokumentacji w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego dot. wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja / przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Hrubieszów obejmująca ul. Zamojską, Leśmiana, Piłsudskiego, Basaja, Kolejową” http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-12-grudnia-2017-znak-woos-4260-262-2017-kkhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-12-grudnia-2017-znak-woos-4260-262-2017-kkTue, 12 Dec 2017 15:12:06 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 11 grudnia 2017, znak WOOŚ.4260.262.2017.KK, w sprawie zawiadamienia stron postępowania o zmianie nazwy przedsięwzięcia zawartej we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z „Modernizacja / przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Hrubieszów obejmująca ul. Zamojskiego, Leśmiana, Piłsudskiego, Basaja, Kolejową” na „Modernizacja / przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Hrubieszów obejmująca ul. Zamojską, Leśmiana, Piłsudskiego, Basaja, Kolejową” http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-11-grudnia-2017-znak-woos-4260-262-2017-kkhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-11-grudnia-2017-znak-woos-4260-262-2017-kkTue, 12 Dec 2017 12:49:23 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 08 grudnia 2017, znak WOOŚ.4260.59.2017.MG, w sprawie zawiadomienia stron postępowania oraz społeczeństwa o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 104547L w m. Olchowiec, gmina Wierzbica. http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-08-grudnia-2017-znak-woos-4260-59-2017-mghttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-08-grudnia-2017-znak-woos-4260-59-2017-mgTue, 12 Dec 2017 12:47:08 +0100