Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lubliniehttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 28 maja 2020, znak WOOŚ.420.105.2019.KPR, w sprawie ponownego zawiadomienia, że od wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilczyska, Wola Mysłowska, gm. Wola Mysłowska, powiat łukowski” z dnia 11 marca 2020 r. służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-28-maja-2020-znak-woos-420-105-2019-kprhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-28-maja-2020-znak-woos-420-105-2019-kprFri, 29 May 2020 00:00:00 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 28 maja 2020, znak WOOŚ.420.25.2019.KK, w sprawie ponownego zawiadomienia, że od wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych na obszarze strefy rozwoju przedsiębiorczości Niedźwiada - Ostrówek” z dnia 31 marca 2020 r. służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-28-maja-2020-znak-woos-420-25-2019-kkhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-28-maja-2020-znak-woos-420-25-2019-kkThu, 28 May 2020 15:20:48 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 28 maja 2020, znak WOOŚ.420.35.2019.KK.14, w sprawie ponownego zawiadomienia, że od wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Łabuńka w miejscowości Chyża w ciągu drogi gminnej nr 116623L” z dnia 31 marca 2020 r. służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-28-maja-2020-znak-woos-420-35-2019-kk-14http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-28-maja-2020-znak-woos-420-35-2019-kk-14Thu, 28 May 2020 15:18:17 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 25 maja 2020, znak WOOŚ.420.2.2020.KPR, w sprawie zawiadomienia stron o terminie załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Zmiana lasu, niestanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny" na działce nr 397/1 w m. Lipsko Polesie, gm. Zamość http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-25-maja-2020-znak-woos-420-2-2020-kprhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-25-maja-2020-znak-woos-420-2-2020-kprMon, 25 May 2020 15:00:09 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 25 maja 2020, znak WOOŚ.420.215.2019.KPR, w sprawie zawiadomienia stron o terminie załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol - Brześć, Etap 1 - Rozbudowa układu torów o prześwicie 1520 mm stacji Terespol" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-25-maja-2020-znak-woos-420-215-2019-kprhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-25-maja-2020-znak-woos-420-215-2019-kprMon, 25 May 2020 14:56:35 +0200