Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lubliniehttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 13 października 2017, znak WOOŚ.4260.135.2017.MG, w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 105101L w miejscowości Zawieprzyce i Januszówka oraz włączenia w/w drogi do drogi powiatowej nr 156 L w miejscowści Januszówka" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-13-pazdziernika-2017-znak-woos-4260-135-2017-mghttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-13-pazdziernika-2017-znak-woos-4260-135-2017-mgMon, 16 Oct 2017 11:31:30 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 12 października 2017, znak WOOŚ.4260.52.2017.LP, w sprawie zawiadomienia stron postępowania, o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju, o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii, co do zakresu raportu w przypadku stwierdzenia takiej konieczności dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 109558L oraz drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rokrocznych i leśnych w miejscowości Zamch, gm. Obsza" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-12-pazdziernika-2017-znak-woos-4260-52-2017-lphttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-12-pazdziernika-2017-znak-woos-4260-52-2017-lpMon, 16 Oct 2017 09:46:50 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 13 października 2017, znak WOOŚ.4260.211.2017.SM, w sprawie zawiadomienia stron, o wszczętym na wniosek Gminy Tomaszów Lubelski postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2241L relacji Poniatowa - Stoczki - Kierz w km 0+012-3+512" oraz zawiadamiające o wystąpieniu do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dot. przedmiotowego przedsięwzięcia http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-13-pazdziernika-2017-znak-woos-4260-211-2017-smhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-13-pazdziernika-2017-znak-woos-4260-211-2017-smMon, 16 Oct 2017 06:23:16 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 13 października 2017, znak WOOŚ.4260.35.2017.KPR, w sprawie zawiadomienia stron postępowania, o dostępnej dokumentacji zebranej w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Zemborzyce Podleśne, gmina Konopnica na nieruchomościach położonych w miejscowościach: Zemborzyce Podleśne, Zemborzyce Dolne, Zemborzyce Kościelne oraz zawiadamiające o otrzymaniu pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o odstąpieniu od wydania opinii oraz o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskowo dla przedmiotowego przedsięwzięcia http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-13-pazdziernika-2017-znak-woos-4260-35-2017-kprhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-13-pazdziernika-2017-znak-woos-4260-35-2017-kprMon, 16 Oct 2017 06:15:27 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 11 października 2017, znak WOOŚ.4260.151.2017.GM.5, w sprawie zawiadomienia o terminie wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108330L w miejscowości Obroki od km 2+860,00 do km 3+355,40 od km 3+464,60 do km 4+402,40 z wyłączeniem odcinka od km 3+335,40 do km 3+464,60 o łącznej długości 1,433 km" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-11-pazdziernika-2017-znak-woos-4260-151-2017-gm-5http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-11-pazdziernika-2017-znak-woos-4260-151-2017-gm-5Fri, 13 Oct 2017 10:51:07 +0200