Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lubliniehttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 lutego 2018, znak WOOŚ.4260.318.2017.LP, w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie , o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa oraz budowa drogi gminnej 107159L w miejscowości Jabłonna-Majątek, Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi - gmina Jabłonna" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-15-lutego-2018-znak-woos-4260-318-2017-lphttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-15-lutego-2018-znak-woos-4260-318-2017-lpMon, 19 Feb 2018 08:52:55 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 lutego 2018, znak WOOŚ.4260.216.2017.PP, w sprawie zawiadomienia stron o dostępnej dokumentacji zebranej w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa ul. Romera oraz pełnienie nadzorów autorskich" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-15-lutego-2018-znak-woos-4260-216-2017-pp-2http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-15-lutego-2018-znak-woos-4260-216-2017-pp-2Fri, 16 Feb 2018 06:32:21 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 lutego 2018, znak WOOŚ.4235.3.2016.GM.2, w sprawie zawiadomienia stron, o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża węgla kamiennego w Obszarze Górniczym "Puchaczów V" w obszarze Górniczym "Stręczyn" w związku ze zmianą koncesji nr 5/2009 oraz 3/2014", z uwagi na wpływ raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-15-lutego-2018-znak-woos-4235-3-2016-gm-2http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-15-lutego-2018-znak-woos-4235-3-2016-gm-2Thu, 15 Feb 2018 13:24:56 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 05 lutego 2018, znak WOOŚ.420.7.2018.PP, w sprawie zawiadomienia o wszczętym na wniosek Wójta Gminy Potok Wielki postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Potocka od km 1+600 do km 3+308,10 o długości 1 708,10 m" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-05-lutego-2018-znak-woos-420-7-2018-pphttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-05-lutego-2018-znak-woos-420-7-2018-ppFri, 09 Feb 2018 06:46:06 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 08 lutego 2018, znak WOOŚ.4260.52.2017.LP, w sprawie zawiadomienia stron postępowania, o dostępnej dokumentacji zebranej w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 109558L oraz drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych w miejscowości Zamch, gmina Obsza http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-08-lutego-2018-znak-woos-4260-52-2017-lphttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-08-lutego-2018-znak-woos-4260-52-2017-lpThu, 08 Feb 2018 13:34:04 +0100