Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lubliniehttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 11 sierpnia 2017, znak WOOŚ.4260.59.2017.MG, w sprawie zawiadomienia stron, że w oparciu o art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego przedłużono termin wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 104547L w m. Olchowiec, gmina Wierzbica do dnia 1 września 2017 r. z uwagi na konieczność weryfikacji przedłożonej dokumentacji. http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-11-sierpnia-2017-znak-woos-4260-59-2017-mghttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-11-sierpnia-2017-znak-woos-4260-59-2017-mgWed, 16 Aug 2017 15:20:29 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 11 sierpnia 2017, znak WOOŚ.4260.135.2017.MG, w sprawie zawiadomienia stron, że na wniosek Gminy Spiczyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 105101 L w miejscowości Zawieprzyce i Januszówka oraz włączenia w/w drogi do drogi powiatowej nr 156 L w miejscowości Januszówka", http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-11-sierpnia-2017-znak-woos-4260-135-2017-mghttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-11-sierpnia-2017-znak-woos-4260-135-2017-mgWed, 16 Aug 2017 15:16:01 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 16 sierpnia 2017, znak WOOŚ.4260.51.2017.MG, w sprawie zawiadomienia, że w dniu 16 sierpnia 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi gminnej nr 111753L Sabaudia-Majdanek od km 0+009,00 do km 1+ 085,00 Gmina Tomaszów Lubelski, powiat Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-16-sierpnia-2017-znak-woos-4260-51-2017-mghttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-16-sierpnia-2017-znak-woos-4260-51-2017-mgWed, 16 Aug 2017 15:09:17 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskaw Lublinie z dnia 11 sierpnia 2017, znak WOOŚ.4260.58.2017.PP, w sprawie zawiadomienia, o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu o wydanie opinii dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia w związku z przekazanym przez inwestora uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej nr 110274L w miejscowości Tuczępy, gmina Grabowiec" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiskaw-lublinie-z-dnia-11-sierpnia-2017-znak-woos-4260-58-2017-pphttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiskaw-lublinie-z-dnia-11-sierpnia-2017-znak-woos-4260-58-2017-ppFri, 11 Aug 2017 12:55:46 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 11 sierpnia 2017, znak WOOŚ.4260.48.2017.PP, w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1098L na odcinku Polubicze Dworskie - Polubicze Wiejskie Pierwsze od km 9+111 do 12+570" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-11-sierpnia-2017-znak-woos-4260-48-2017-pphttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-11-sierpnia-2017-znak-woos-4260-48-2017-ppFri, 11 Aug 2017 09:26:19 +0200