Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lubliniehttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 13 czerwca 2019, znak WOOŚ.420.67.2018.KPR, w sprawie zawiadomienia o przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-13-czerwca-2019-znak-woos-420-67-2018-kprhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-13-czerwca-2019-znak-woos-420-67-2018-kprThu, 13 Jun 2019 08:28:34 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 12 czerwca 2019, znak WOOŚ.420.67.2018.KPR, w sprawie zawiadomienia stron o ponownym wystąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o wydanie opinii dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-12-czerwca-2019-znak-woos-420-67-2018-kprhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-12-czerwca-2019-znak-woos-420-67-2018-kprThu, 13 Jun 2019 08:21:43 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 11 czerwca 2019, znak WOOŚ.420.101.2019.KPR, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowy ulic w osiedlu Żwirki i Wigury w Świdniku wraz z infrastruktura towarzyszącą” http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-11-czerwca-2019-znak-woos-420-101-2019-kprhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-11-czerwca-2019-znak-woos-420-101-2019-kprTue, 11 Jun 2019 08:27:12 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 07 czerwca 2019, znak WOOŚ.420.87.2019.KPR.3, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna-Wronów na przekroczeniu terenów zalewowych w gminie Ryki, powiat rycki, na terenie działek o nr ewid.: 124, 193, 194/2, 195/2, 196, 197, 201/1, 202, 203, 204, 205, 206 obręb 0002 Kolonia Swaty oraz działek nr ewid.: 4740, 1551/1, 1551/2, 1550, 1549, 1548, 1547, 1546, 1545, 1544, 1543, 1542/9, 1542/6, 1542/5, 1542/13, 1553/15 obręb 0001 Ryki w województwie lubelskim http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-07-czerwca-2019-znak-woos-420-87-2019-kpr-3http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-07-czerwca-2019-znak-woos-420-87-2019-kpr-3Mon, 10 Jun 2019 10:47:39 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 05 czerwca 2019, znak WOOŚ.420.42.2019.SM.9, w sprawie zawiadomienia stron postępowania, o dostępnej dokumentacji zebranej w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego dot. wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Wronów na przekroczeniu rzeki Wieprz, w gminie Ułęż powiat rycki na terenie działek o nr ewid. 367, 366, 365, 364, 375/10 obręb 008 Sarny, oraz w gminie Żyrzyn, powiat puławski na terenie działek o nr ewid.1, 4 i 5 obręb 0006 Kośmin, w województwie lubelskim oraz zawiadamiające o otrzymaniu opinii od: Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie dot. planowego przedsięwzięcia oraz o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-05-czerwca-2019-znak-woos-420-42-2019-sm-9http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-05-czerwca-2019-znak-woos-420-42-2019-sm-9Thu, 06 Jun 2019 12:24:38 +0200