Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lubliniehttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 18 marca 2019, znak WOOŚ.420.41.2019.KPR, w sprawie zawiadomienia stron o wszczętym na wniosek Gminy Ludwin postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 105162L na dz. 76, jedn. ew. 061002 2 Ludwin, obr. 0018 - Uciekajka" oraz zawiadamiające o wystąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dot. przedmiotowego przedsięwzięcia http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-18-marca-2019-znak-woos-420-41-2019-kprhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-18-marca-2019-znak-woos-420-41-2019-kprTue, 19 Mar 2019 13:31:23 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskaw Lublinie z dnia 19 marca 2019, znak WOOŚ.420.49.2019.GM.1, w sprawie zawiadomienia stron o wszczętym na wniosek Gminy Wisznice, postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej Nr 101254 L w miejscowości Dubica i Horodyszcze od km 0+003,7 do km 2+789,0 gmina Wisznice" oraz zawiadamiające o wystąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Lublinie, o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dot. przedmiotowego przedsięwzięcia http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiskaw-lublinie-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-420-49-2019-gm-1http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiskaw-lublinie-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-420-49-2019-gm-1Tue, 19 Mar 2019 11:22:37 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 marca 2019, znak WOOŚ.420.155.2018.PP.8, w sprawie zawiadomienia o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 102249L Kąkolewnica, ul. Południowa" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-15-marca-2019-znak-woos-420-155-2018-pp-8http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-15-marca-2019-znak-woos-420-155-2018-pp-8Mon, 18 Mar 2019 11:06:53 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 14 marca 2019, znak WOOŚ.420.113.2018.PP.9, w sprawie zawiadomienia stron, o dostępnej dokumentacji zebranej w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja małej elektrowni wiatrowej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonej w Bełżycach" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-14-marca-2019-znak-woos-420-113-2018-pp-9http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-14-marca-2019-znak-woos-420-113-2018-pp-9Mon, 18 Mar 2019 11:02:21 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 marca 2019, znak WOOŚ.420.202.2018.PP.7, w sprawie zawiadomienia o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej nr 100256L na odcinku od km 0+003,0 do km 1+723,1 wraz z przebudową sieci teletechnicznej, słupów energetycznych oraz hydrantów w miejscowości Michałki Kolonia, gmina Rokitno" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-15-marca-2019-znak-woos-420-202-2018-pp-7http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-15-marca-2019-znak-woos-420-202-2018-pp-7Mon, 18 Mar 2019 08:37:31 +0100