Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lubliniehttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 22 maja 2017, znak WOOŚ.4260.14.2017.KK, w sprawie zawiadomienia stron o dostępnej dokumentacji zebranej w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5 MW + 12 MW) w Białej Podlaskiej, oraz zawiadamiające o otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o otrzymaniu opinii Prezydenta Miasta Biała Podlaska stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5 MW + 12 MW) w Białej Podlaskiej http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-22-maja-2017-znak-woos-4260-14-2017-kkhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-22-maja-2017-znak-woos-4260-14-2017-kkMon, 22 May 2017 14:34:31 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 18 maja 2017, znak WOOŚ.4207.7.2017.SM, w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii, co do zakresu raportu w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, dla przedsięwzięcia pn. 1. Odbudowa drogi gminnej Nr 010829L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520. 2. Odbudowa drogi gminnej w zakresie "Utwardzenia dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L od km 0+200 do km 0+650 w m. Adamów. 3. Budowa drogi gminnej w m. Adamów usytuowanej na działkach 120/1, 122, 123, 117, łączącej drogi gminne, w km 0+000 do km 0+327 http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-18-maja-2017-znak-woos-4207-7-2017-smhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-18-maja-2017-znak-woos-4207-7-2017-smMon, 22 May 2017 06:32:15 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 17 maja 2017, znak WOOŚ.4235.3.2015.MG, w sprawie zawiadomienia o terminie wydania postanowienia w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Podłączeniu odwiertu Olchowiec - 2.KGZ Łubaczów" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-17-maja-2017-znak-woos-4235-3-2015-mghttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-17-maja-2017-znak-woos-4235-3-2015-mgFri, 19 May 2017 14:58:18 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 18 maja 2017, znak WOOŚ.4260.50.2017.LP, w sprawie zawiadomienia stron postępowania, o terminie wydania postanowienia stwierdzającego brak bądź potrzebę przeprowadzenia oceny i ustalenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095L w miejscowości Jabłoń i Dawidy od km 28+053 do km 33+526" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-18-maja-2017-znak-woos-4260-50-2017-lphttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-18-maja-2017-znak-woos-4260-50-2017-lpFri, 19 May 2017 09:47:20 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 17 maja 2017, znak WOOŚ.4210.9.2017.SM, w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii, co do zakresu raportu w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Jarosławiec - Miączyn od km 281+380 do km 282+526 (na terenie zabudowanym) oraz od km 285+600 do km 288+800 (na terenie niezabudowanym)" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-17-maja-2017-znak-woos-4210-9-2017-smhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-17-maja-2017-znak-woos-4210-9-2017-smFri, 19 May 2017 06:22:34 +0200