Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lubliniehttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 18 stycznia 2019, znak WOOŚ.420.152.2018.RK, w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii” oraz zawiadamiające o otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie, opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją dot. przedmiotowego przedsięwzięcia http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-18-stycznia-2019-znak-woos-420-152-2018-rkhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-18-stycznia-2019-znak-woos-420-152-2018-rkFri, 18 Jan 2019 14:59:11 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 stycznia 2019, znak WOOŚ.420.200.2018.KK, w sprawie zawiadomienia stron o wszczętym na wniosek Gminy Jastków postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Snopkowie, gm. Jastków" oraz zawiadamiające o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Lublinie, o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku lub barku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dot. przedmiotowego przedsięwzięcia http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-15-stycznia-2019-znak-woos-420-200-2018-kkhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-15-stycznia-2019-znak-woos-420-200-2018-kkThu, 17 Jan 2019 10:44:57 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 11 stycznia 2019, znak WOOŚ.420.210.2018.PP.1, w sprawie zawiadomienia stron o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 111761L od km 2+480 do km 5+126 Przeorsk - Łaszczówka" oraz zawiadamiające o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, o wydanie opinii dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-11-stycznia-2019-znak-woos-420-210-2018-pp-1http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-11-stycznia-2019-znak-woos-420-210-2018-pp-1Wed, 16 Jan 2019 09:56:39 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 16 stycznia 2019, znak WOOŚ.420.178.2018.GM.6, w sprawie zawiadomienia stron, o ponownym wystąpieniu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim, o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupie" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-16-stycznia-2019-znak-woos-420-178-2018-gm-6http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-16-stycznia-2019-znak-woos-420-178-2018-gm-6Wed, 16 Jan 2019 09:37:21 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 10 stycznia 2019, znak WOOŚ.420.190.2018.MG, w sprawie zawiadomienia stron o wszczętym na wniosek Gminy Goraj postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2956L Płusy-Babice w miejscowości Korchów Drugi od km 5+752,00 do km 7+048,50 w zakresie budowy chodnika oraz zawiadamiające strony o terminie załatwienia sprawy, a także o wystąpieniu do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Rzeszowie, o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dot. przedmiotowego przedsięwzięcia. http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-10-stycznia-2019-znak-woos-420-190-2018-mghttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-10-stycznia-2019-znak-woos-420-190-2018-mgTue, 15 Jan 2019 09:59:56 +0100