Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lubliniehttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 25 maja 2018, znak WOOŚ.4260.325.2017.SM, w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni S-3 ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych dla potrzeb wodociągu komunalnego w Drozdówce http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-25-maja-2018-znak-woos-4260-325-2017-smhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-25-maja-2018-znak-woos-4260-325-2017-smFri, 25 May 2018 13:29:28 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 25 maja 2018, znak WOOŚ.420.67.2018.KPR, w sprawie zawiadomienia stron o wszczętym postępowaniu administracyjnym dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF" oraz zawiadamiające o wstąpieniu do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zamościu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dot. przedmiotowego przedsięwzięcia http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-25-maja-2018-znak-woos-420-67-2018-kprhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-25-maja-2018-znak-woos-420-67-2018-kprFri, 25 May 2018 12:35:03 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 maja 2018, znak WOOŚ.420.28.2018.BT, w sprawie zawiadomienia o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni S2 ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych, dla zaopatrzenia w wodę wodociągu wiejskiego w Śniadówce, zlokalizowanej w obrębie działki o nr ewid. 305/2 w m. Śniadówka oraz zawiadamiające o otrzymaniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Zamościu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-24-maja-2018-znak-woos-420-28-2018-bthttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-24-maja-2018-znak-woos-420-28-2018-btFri, 25 May 2018 12:26:55 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 23 maja 2018, znak WOOŚ.420.49.2018.LP, w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu, o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. : "Przebudowa dróg gminnych nr 110358L, 110355L, 110359L relacji Niedzieliska - Wielącza" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-23-maja-2018-znak-woos-420-49-2018-lphttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-23-maja-2018-znak-woos-420-49-2018-lpFri, 25 May 2018 09:06:03 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 maja 2018, znak WOOŚ.420.10.2018.SM, w sprawie zawiadomienia o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu oraz Zarządu Zlewni w Zamościu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 110112L Mokrelipie - Zaburze" http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-24-maja-2018-znak-woos-420-10-2018-smhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-24-maja-2018-znak-woos-420-10-2018-smThu, 24 May 2018 14:23:38 +0200