Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lubliniehttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 17 września 2018, znak WOOŚ.420.63.2018.RK, w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 110154L w miejscowości Deszkowice Drugie" oraz o dostępnej dokumentacji zebranej w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia . http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-17-wrzesnia-2018-znak-woos-420-63-2018-rkhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-17-wrzesnia-2018-znak-woos-420-63-2018-rkMon, 17 Sep 2018 15:30:25 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 13 września 2018, znak WOOŚ.420.130.2018.RK, w sprawie zawiadomienia stron o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej 103366L Szczekarków – Brzeziny oraz drogi gminnej Nr 103368L w miejscowości Brzeziny w zakresie budowy obustronnych jednokierunkowych pasów ruchu dla rowerów oraz wydzielonej ścieżki rowerowej dwukierunkowej w ramach inwestycji pn. „Budowa dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów w gminie Lubartów w ramach projektu „Mobilny LOF” oraz o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zamościu o wydanie opinii w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia. http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-13-wrzesnia-2018-znak-woos-420-130-2018-rkhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-13-wrzesnia-2018-znak-woos-420-130-2018-rkFri, 14 Sep 2018 13:38:54 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 13 września 2018, znak WOOŚ.420.129.2018.RK, w sprawie zawiadomienia stron o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 103355L Nowodwór – Majdan Kozłowiecki - Wandzin w zakresie budowy wydzielonej ścieżki rowerowej dwukierunkowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1550L do skrzyżowania z drogą gminną nr 103375L w ramach inwestycji pn. „Budowa dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów w gminie Lubartów w ramach projektu „Mobilny LOF” oraz o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zamościu o wydanie opinii w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia. http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-13-wrzesnia-2018-znak-woos-420-129-2018-rkhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-13-wrzesnia-2018-znak-woos-420-129-2018-rkFri, 14 Sep 2018 13:34:58 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 13 września 2018, znak WOOŚ.420.128.2018.RK, w sprawie zawiadomienia stron o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 103350L Nowodwór – Skrobów - Kolonia w zakresie budowy jednokierunkowych pasów ruchu na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1545L do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1528L w ramach inwestycji pn. „Budowa dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów w gminie Lubartów w ramach projektu „Mobilny LOF" oraz o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zamościu o wydanie opinii w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia. http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-13-wrzesnia-2018-znak-woos-420-128-2018-rkhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-13-wrzesnia-2018-znak-woos-420-128-2018-rkFri, 14 Sep 2018 13:30:19 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 13 września 2018, znak WOOŚ.420.127.2018.RK, w sprawie zawiadomienia stron o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej 103363L Łucka – Lubartów w zakresie budowy wydzielonej ścieżki rowerowej dwukierunkowej na odcinku od granicy z Miastem Lubartów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1557L w ramach inwestycji pn. „Budowa dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów w gminie Lubartów w ramach projektu „Mobilny LOF” oraz o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zamościu o wydanie opinii w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia. http://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-13-wrzesnia-2018-znak-woos-420-127-2018-rkhttp://bip.lublin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lublinie-z-dnia-13-wrzesnia-2018-znak-woos-420-127-2018-rkFri, 14 Sep 2018 13:25:14 +0200