Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego poprzez między innymi przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, odpowiada również za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym. 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin
tel.: 81 71-06-500, fax: 81 71-06-501
e-mail: sekretariat@rdos.lublin.pl

NIP: 712-314-43-49
REGON: 060418276

 

Kierownictwo:

Beata Sielewicz – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie,Regionalny Konserwator Przyrody
Jerzy Krzyszycha – Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Lublinie

 

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 - 15:30

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 16.00.

 

Konta bankowe:

Wpłaty z tytułu opłaty za udostępnianie informacji:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
NBP O/O Lublin
92 1010 1339 0003 3222 3100 0000

 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:

Urząd Miasta Lublin
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000;

 

 

Kalendarium